BALTIC – Lennox

Vzduchem chlazený a vodou chlazený Rooftop značka Lennox (chlazení od 22 kW do 122 kW, ohřev od 21 kW do 115 kW).

FLEXAIR – Lennox

Vzduchem chlazený a vodou
Chlazený Rooftop značky Lennox (chlazení od 85 kW do 227 kW, ohřev od 86 kW do 227 kW).

eNeRGy – Lennox

Vysoce účinná jednotka úpravy vzduchu značky Lennox (chlazení od 50 kW do 180 kW, ohřev od 50 kW do 180 kW).

eNeRGy Plus – Lennox

Vysoce účinná jednotka úpravy vzduchu značky Lennox (chlazení od 16 kW do 160 kW, ohřev od 16 kW do 160 kW).

CSC/CSH – Lennox

Vzduchem chlazená kondenzační jednotka pro vnitřní umístění do strojovny značky Lennox (chlazení od 19 kW do 100 kW, ohřev od 20 kW do 105 kW).

e-Baltic – Lennox

1. Rooftop s chladivem R32 na trhu značky Lennox (chlazení od 48 kW do 210 kW, ohřev od 43 kW do 210 kW).

ASC/ASH – Lennox

Vzduchem chlazená kondenzační jednotka pro umístění do venkovního prostředí značky Lennox (chlazení od 20 kW do 230 kW, ohřev od 20 kW do 220 kW).

eCOMFORT R410A – Lennox

Vzduchem chlazený chiller / tepelné čerpadlo značky Lennox (chlazení od 20 kW do 190 kW, ohřev od 20 kW do 180 kW).