Dotační program Nová Zelená Úsporám – tepelné čerpadlo

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo.
Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Navigace v obsahu

Pro koho je program Nová Zelená Úsporám určen?

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Nově mohou o výměnu topidla na pevná paliva žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně

Kolik dostanete peněz na nové tepelné čerpadlo?

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč
 • Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 30 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 18 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody – 40 000 Kč / b. j.
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 10 000 Kč / b. j.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000 Kč / b. j.

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009

Jak požádat o dotaci?

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci?

 • Potřebné dokumenty a podmínky zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy
 • Návod, jak postupovat, najdete na stránce Jak na to
 • Dotace na výměnu kotlů z programu Nová zelená úsporám je určena všem, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy. Pro tyto skupiny spoluobčanů je určen jiný dotační program pod pracovním názvem „Kotlíkové dotace“.

Na co lze dotaci čerpat?

 • Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • Na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • Na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Podporované typy zdrojů, se kterými máme zkušenosti:

 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++)
 • Tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++)
 • Tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • Napojení na soustavu zásobování teplem

Jakou dotaci lze získat?

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % z přímých realizačních výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla od společnosti CIURRodinný dům (Kč) Bytový dům (Kč/b.j.)
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody100 000
Tepelné čerpadlo teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody80 00030 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému140 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch60 00018 000
Napojení na soustavu zásobování teplem40 00010 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla30 000

Způsobilé jsou výdaje na nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.

Příjem žádostí

Příjem žádostí běží od října 2021.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti?

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Jaké doklady bude třeba předložit po provedení výměny?

 • Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • Protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Jsme připraveni Vám pomoci

Centrum péče o zákazníky CIUR

Firma CIUR má k dispozici zkušené pracovníky Centra péče o zákazníka, kde Vám poradí a pomohou vybrat vhodný typ zateplení Vaší střechy, půdy, stropu nebo celého domu. K dispozici je všem bezplatná zelená linka.

Klimatizace, regulace a tepelná čerpadla

Společnost CIUR a.s. je jedním z největších dodavatelů klimatizační techniky v České republice a na Slovensku. Divize TZB zastupuje řadu renomovaných značek se širokou škálou kvalitního a moderního sortimentu určeného pro větrání, topení či klimatizaci domácností i komerčních prostor. Působíme rovněž v oblasti speciálních provedení ovládání a regulace zařízení.

Poradenství zdarma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zaměření zdarma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Montáž na klíč

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Servis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.