Domov Seniorů, Mladá Boleslav

4 trubková jednotka jako zdroj pro současné chlazení i topení, celkový chladící/topný výkon cca 150 kW